Chăn ga gối đệm khách sạn vải T250

Liên hệ

Chăn ga gối đệm kẻ sọc giường 160*200cm

– Vỏ gối 50x70cm 

– Ruột gối gòn bi 50x70cm 

– Vỏ gối trang trí 45x45cm 

– Ruột gối trang trí 45x45cm 

– Ga giường 240x280cm 

– Vỏ chăn 230x235cm 

 – Ruột chăn xoa nhung + pe 6oz: 230x235cm 

– Bảo vệ đệm chống thấm: 160x200cm 

– Tấm trang trí 50x230cm