Chăn ga gối đệm đẹp trắng trơn T300

Liên hệ

Chăn ga gối đệm vải T300 cho giường 180*200cm

– Vỏ gối: 50x70cm

– Ruột gối microfiber: 50x70cm

– Vỏ gối trang trí: 45x45cm 

– Ruột gối trang trí: 45x45cm 

– Ga giường: 260x280cm

– Vỏ chăn: 250x235cm

– Ruột chăn bông microfiber: 250x235cm

– Bảo vệ đệm chống thấm: 180x200cm 

– Tấm trang trí: 50x250cm