Chăn ga gối nệm cho khách sạn sợi T250 

Liên hệ

Chăn ga gối đệm sợi T250 cho giường 120*200cm

– Vỏ gối: 50x70cm 

– Ruột gối microfiber: 50x70cm 

– Vỏ gối trang trí: 45x45cm 

– Ruột gối trang trí: 45x45cm 

– Ga giường: 200x280cm 

– Vỏ chăn: 190x235cm 

– Ruột chăn bông microfiber: 190x235cm 

– Bảo vệ đệm chống thấm: 120x200cm 

– Tấm trang trí: 50x190cm