Dép đi trong khách sạn dùng 1 lần

Liên hệ

* Dép khách sạn tricot dùng 1 lần 

– Đế eva 2,5 ly 

– May 1 lớp 

– Màu: trắng hoặc nâu