Bộ chăn ga gối đệm màu trắng sợi T300

Liên hệ

Bộ chăn ga gối đệm màu trắng vải sọc sợi T300 cho giường 180*200cm

– Vỏ gối 50x70cm 

– Ruột gối gòn bi 50x70cm

– Vỏ gối trang trí 45x45cm 

– Ruột gối trang trí 45x45cm 

– Ga giường 260x280cm 

– Vỏ chăn 250x235cm 

– Ruột chăn xoa nhung + pe 6oz: 250x235cm 

– Bảo vệ đệm chống thấm: 180x200cm 

– Tấm trang trí 50x250cm